kvėpsėti

kvėpsėti
kvė́psėti, -i, -ėjo intr., kvėpsė́ti, kvė́psi, -ė́jo J 1. sunkiai gaudyti orą, kvėpčioti: Tokia įdusus – kvė́psi kvė́psi Gs. Dusulinga boba kvėpsi J. Paėjęs žingsnį kitą, ir rymo ant lazdos, kvėpsi it žuvis, iš vandens ištraukta . Kelinti metai jau jis kvė́psi, o da šiandien gyvas Jnk. Kvė́psėjo kvė́psėjo, ir numirė Žvr. Nekvėpsė́k, dešrų negausi Mrs. Tik kvė́psi iš skausmo Grš. 2. pūsčioti, dvelkti: Prie pat jūros kvėpsi vėsumu Šlč. Oras vėso, bet dykumos paviršius kvėpsėjo karščiu kaip įkūrenta krosnis Šlč. \ kvėpsėti; atkvėpsėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kvėpsėti — vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atkvėpsėti — intr. sunkiai ateiti, atsivilkti: Ir ta bobelė į svečius atkvėpsėjo Alk. kvėpsėti; atkvėpsėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvapsėti — kvapsėti, kvapsi, ėjo intr. kvėpčioti, kvėpsėti (?): Gintautas, apsiaustą vos tik viena rankove teįsivilkęs, kvapsėdamas pasiskubino į lovą Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvėpsoti — kvėpsoti, kvė̃pso, ojo žr. kvėpsėti 1: Gulėtum sau, tėveli: vos kvėpsai, žiūrėk, ant kojų nepastovi P.Cvir. Senis, atsisėdęs ant akmens, kvė̃pso J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvėpsėjimas — sm. (1) → kvėpsėti 2: Ūmai anapus kero pasigirdo šnypštimas, panašus į kiaurų dumtuvių kvėpsėjimą Šlč. Vėl pajutome ugningą Afrikos krosnies kvėpsėjimą Šlč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvėpėti — 2 kvėpėti, ėja ( ia), ėjo 1. žr. kvėpčioti 1: Kvėpėjau kvėpėjau, kol atsigavau Šts. Ans kvėpėdamas parbėgo iš Darbėnų Dr. 2. žr. kvėpsėti 2: Pečius kvėpa (biškį šiltas) J. kvėpėti; atsikvėpėti; nusikvėpėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”